71 349 31 85

O firmie

 Firma KORGIEL powstała w 1991 roku pod nazwą "MEDOZ". Początkowo firma mieściła się w wynajętym pomieszczeniu w Przedsiębiorstwie Doświadczalno - Produkcyjnym Szybownictwa i produkowała zespół pomp do aparatów ciśnieniomierzy.

Nazwę zakładu KORGIEL® zarejestrowano w roku 1997 w Urzędzie Patentowym w RP, jako znak towarowy pod nr 94085, i opublikowano w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Od 1994 roku dokonano wiele projektów wynalazczych z których n/w zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego jako:

    Wynalazki i patenty:

 • Urządzenie do dozowania tlenu - patent.
 • Zawór do regulacji ciśnienia gazu- patent.
 • Gniazdo szybkozłącza - patent.
 • Zespół regulacyjny do regulacji przepływu powietrza o ciśnieniu mniejszym od atmosferycznego - Prawo ochronne.
 • Zespół do zasysania powietrza zanieczyszczonego, zwłaszcza zanieczyszczonego krwią - Prawo ochronne.
 • Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru zdobniczego pt: "Dozownik tlenu".
 • Zestaw rozdzielczy do medium płynnego zwłaszcza gazów - Prawo ochronne.


W 2000 roku firma KORGIEL wybudowała nowy zakład produkcyjny. Prowadzone jest ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i metod pracy poprzez wrażanie nowych technologi oraz modernizację wyposażenia produkcyjnego.

    Posiadamy nowoczesny park maszynowy:

 • tokarkę sterowaną numerycznie CNC 100.
 • maszynę znakującą PRO-PEN DP 3000,
 • sprężarkę śrubową z osuszaczem KAESER Airtower 8 / 7.5,
 • urządzenie śrutujące ST - 1000 - L,
 • centrum obróbcze ROBODRILL T21iE,
 • laser 3D LASERTEC 40 S,
 • automat tokarski MAZAK QNT 100.


Wrożenie systemu jakości to wielki krok w kierunku rozwoju naszej firmy.. W 2005 roku przeszliśmy z wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący i otrzymaliśmy od jednostki notyfikowanej ORKI certyfikaty potwierdzające wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością.

EN ISO 13485 - certyfikat zapewnia, że wyroby medyczne produkowane przez naszą firmę sa wykonywane w nadzorowanych procentach co wiążce się z wysoką jakością produkcji.

EN ISO 9001 - zapewnia wysoką jakość produkcji i wykonywanych usług jak i wszystkich działań związanych z funkcjonowaniem firmy.

Certyfikat CE - certyfikat uprawniający do oznaczania produkowanych przez nas wyrobów medycznych znakiem CE.

Celem zakładu jest produkcja nowoczesnych wyrobów medycznych, bezpiecznych, wygodnych w użyciu zarówno dla personelu jak i dla indywidualnych użytkowników.