71 349 31 85
rozdzielacze medyczne
dozowniki medyczne
regulatory medyczne
reduktory medyczne

Polityka jakości

Nadrzędnym i strategicznym celem ZPUH KORGIEL jest zapewnienie najwyższej jakości produkowanych urządzeń medycznych, gwarantujących pełną satysfakcję klientom.

    Celem jakościowym ZPUH KORGIEL jest produkcja i dostarczanie urządzeń medycznych, które:

 • spełniają potrzeby i oczekiwania klientów,
 • są nowoczesne, niezawodne i bezpieczne,
 • są wykonywane w oparciu o sprawdzone technologie oraz wysokiej jakości atestowane materiały,
 • są wykonywane w nadzorowanych procesach,
 • są konkurencyjne cenowo,
 • są dostarczane w uzgodnionych terminach.


    W celu realizacji powyższej Polityki Jakości:

 • analizowane są potrzeby rynku,
 • prowadzona jest ścisła współpraca z dostawcami i klientami,
 • zapewnione jest bezpieczeństwo medyczne i techniczne urządzeń wobec użytkowników, pacjentów oraz osób trzecich,
 • prowadzone jest ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i metod pracy poprzez wdrażanie nowych technologii oraz modernizację wyposażenia produkcyjnego, m.in.: maszynę znakującą PRO-PEN DP 3000, sprężarkę śrubową z osuszaczem KAESER, Airtower 8 / 7.5, urządzenie śrutujące ST - 1000 - L, centrum obróbcze ROBODRILL T21iE, HC 100 10K/DM, laser 3D LASERTEC 40 S, automat tokarski MAZAK QTN 100, laser znakujący w obudowie LaserTop 2000, automat tokarsko-frezarski Nakamura Tome AS200 L, oprogramowanie CAD/CAM, specjalistyczne oprzyrządowanie.
 • dokonywane są systematyczne Przeglądy Zarządzania i ciągłego doskonalenia, dla zapewnienia deklarowanego poziomu jakości produkowanych urządzeń,
 • systematycznie podnoszone są kwalifikacje zatrudnionego personelu za pomocą szkoleń, na każdym szczeblu organizacyjnym, w celu najlepszego wykonywania postawionych zadań jakościowych.


Kierownictwo ZPUH KORGIEL stwarza wszelkie warunki, aby nazwa Firmy kojarzyła się z rzetelnością, terminowością i profesjonalizmem oraz zapewnia, że realizacja powyższej Polityki Jakości jest przedmiotem stałej troski i zaangażowania wszystkich pracowników. Ponadto Kierownictwo zapewnia organizację, środki techniczne i ekonomiczne niezbędne do osiągnięcia celów jakościowych oraz aktywnie uczestniczy w realizacji powyższej Polityki.

Kierownictwo ZPUH KORGIEL jest odpowiedzialne za przyjęcie, wdrożenie i utrzymanie Polityki Jakości oraz jej uszczegółowienie tak, aby zadeklarowane cele jakościowe zostały w pełni osiągnięte.

Cele Polityki Jakości znają wszyscy pracownicy i przyjmują odpowiedzialność za ich wdrożenie.

Politykę niniejszą, ustanowiono dnia 27.01.2016 WYDANIE V