Політика якості

Головною і стратегічною метою Виробничо-сервісного комерційного підприємства KORGIEL як виробника медичного обладнання, є забезпечення найвищої якості виробленого медичного обладнання.

Мірою якості вживаних заходів є отримання повної задоволеності клієнтів при найменшому негативному впливі виробничих процесів на навколишнє середовище.

Якісна мета Виробничо-сервісного комерційного підприємства «KORGIEL»  -виробництво і поставка медичних пристроїв, які:

 • задовольняють потреби та очікування клієнтів,
 • сучасні, надійні та безпечні,
 • виготовлені на основі перевірених технологій з використанням матеріалів і сировини високої та підтвердженої якості,
 • виконуються в контрольованих і ефективних процесах, що відповідають вимогам захисту навколишнього середовища,
 • конкурентоспроможні за ціною і забезпечують оптимізацію  економіко-фінансових ефектів компанії,
 • відповідають законодавчим і нормативним вимогам,
 • доставляються в узгоджені терміни.

Для реалізації вищевказаної політики якості:

 • аналізуються потреби ринку та досліджується задоволеність клієнтів,
 • налагоджено тісну співпрацю з постачальниками та клієнтами,
 • забезпечується медична, гігієнічна та технічна безпека медичних пристроїв щодо користувачів, пацієнтів та третіх осіб,
 • безперервне вдосконалення виробничих процесів і методів роботи здійснюється шляхом впровадження нових технологій і модернізації виробничого і вимірювального обладнання,
 • проводяться систематичні перевірки Системи менеджменту якості і ведеться процес безперервного вдосконалення для забезпечення заявленого рівня якості виробленого обладнання,
 • підвищення кваліфікації персоналу за допомогою систематичного навчання на всіх організаційних рівнях підвищує обізнаність, мотивацію та відданість досягненню цілей якості,
 • вибудовується ринкова позиція компанії як професійного виробника і надійного партнера для клієнтів, які співпрацюють з компанією.

Керівництво компанії Виробничо-сервісного комерційного підприємства «KORGIEL»  створює всі умови, щоб назва компанії асоціювалося з надійністю, своєчасністю і професіоналізмом, і гарантує, що реалізація вищевказаної політики якості є предметом постійної турботи і прихильності всіх працівників. Крім того, керівництво забезпечує організацію, технічні та економічні заходи, необхідні для досягнення цілей якості, і активно бере участь в реалізації вищевказаної Політики.

Керівництво компанії Виробничо-сервісного комерційного підприємства «KORGIEL»   відповідає за прийняття, реалізацію і підтримку ефективності Політики якості, а також за її деталізацію, щоб заявлені цілі щодо якості були повністю досягнуті.

Цілі Політики якості відомі всім працівникам, вони їх приймають і несуть відповідальність за їх реалізацію.

Ця політика встановлена 19.03.2018.