Dozowniki medyczne

Dozowniki medyczne stanowią wyposażeie szpitali, izby  przyjęć, oddziałów ratunkowych, karatek pogotowia i innych miejsc ochrony zdrowia. Dozowniki przeznaczone są do kontroli przepływu powietrza lub tlenu podawanego pacjentom poddanym tlenoterapii lub terapii tlenowo-powietrznej. Dzięki temu w drogi oddechowe pacjenta dostaje się odpowiednio nawilżone sprężone powietrze lub tlen.  

Nasze dozowniki medyczne „Korgiel” cechują się wysoką  jakością wykonania, nowoczesną konstrukcją i łatwością oraz szybkością montażu zarówno dla personelu jak i dla indywidualnych użytkowników.

Dozowniki medyczne można montować do punktu poboru gazów za pomocą wtyków AGA, DIN lub na szynie poprzez podłączenie drenem do punktu poboru gazu. Regulacja przepływu gazu następuje przy użyciu pokrętła przy równoczesnym nawilżaniu tlenu wodą destylowaną  z nawilżacza w trakcie dozowania, co sprawia, że pacjent dostaje odpowiednio nawilżone sprężone powietrze lub tlen. Przepływ tlenu lub powietrza wskazuje kulka umieszczona w rotametrze lub manometr.

Jestesmy producentem dozowników medycznych „Korgiel” rotametrycznych i skokowych różniącymi się sposobem pracy zaworu regulacyjnego. Dozowniki Medyczne rotametryczne pracują płynnie i precyzyjnie. Dozowniki skokowe pracują skokowo,  pokrywając swym zakresem najczęściej stosowane parametry dozowania substancji.

Odpowiedni dobór materiałów, ponad 30 letnie doświadczenie w branży medycznej i polska produkcja w nowoczesnym parku maszynowy to rozwiązania wpływające na wysoką trwałość naszych dozowników medycznych, minimalne ryzyko awarii i uszkodzeń mechanicznych.

Gwarantowane bezpieczeństwo użytkowania naszych dozowników medycznych zostało potwierdzone certyfikatami ISO 13485 oraz CE zezwalającymi na wytwarzanie wyrobów medycznych.